Solsida
Halvgått løp
Om alt går bra
Kan je ta boka fram og bla
Nok ei side er unnagjort
Bare synd det gikk så fort

Skulle ha bremse rett og slett
Prøvd på nytt når je vart veid for lett
Hvilt i veikanten der je kjørte
Lånt et øre åt det je hørte

Men je er glad at je er der som je er nå
Je både godtar og kan sjå

Je skulle gjort mer tå det je borde
Stått på krava der je itte torde
Latt fornuften fått styre mer
Itte trudd på det som skjer det skjer

Men je er glad...

At je er
Midt i livet
Aldri har je hatt det bedre enn nå
Midt i livet
Itte vil je bytte
Je vil itte bytte
Je er på solsida nå

Nå har det meste fått sin plass
En gang i blant vart nok farven blass
Mye vart nok gjort på trass
Men som sagt
Det fikk sin plass

Tekst av Guren Hagen