Den vakre visa
Vi sang denni gamle visa på veien så mang en kveld.
Og vakreste visa vil vara den som hører vår ungdom tel.
Je ser deg i sammarsbrisen
du danser så lett og ler.
Je har itte sett deg sea je får itte sjå deg mer

Men visa er slik som sjoet frå vatten som rann en gong.
Da går je me deg milla bjørk og bar og kjinner meg blåøyd ong.
Og over en stille himmel
går skyer i sakte sig
mot dagen og fuglesangen i skogen når sola stig.

Ja det er den vakre visa je tralle i hop med deg
som læt inni hugen når det blir vår og fører meg langr av lei.
Der grana står mørk av visdom
og gjømmer på våre òl -
det var vel ei lykke å seja god natt en time før hanan gol.

Tekst av Vidar Sandbeck