Øst for sol......
DE STORE STJERNEN’ LYSE FOR OSS ENNÅ.
SÅ KAN VI KANSKJE FINNA HEM TEL SLUTT.
DET GÅR EN SANGER FRAMMA ØSS I NATTEN.
HAN TRALLE FOR ØSS HAN GJØR VEGEN STUTT
TEL LANDET BAKOM BERJ OG SKOG OG BLÅNE
LANDET ØST FOR SOL OG VEST FOR MÅNE
DER DRØMMEN BOR OG SOLA ALDRI GÅR NED.

DET SATT EN GUTT OG GJØMTE SEG I GRASI
HAN DREV OG LAGDE TEL ET JORDBÆRSTRÅ.
HAN NYNNE PÅ SÅ MJUK OG SÅR EI TONE
HAN ANTE ITTE Å HU KOM IFRA.
KOM HU FRÅ BAKOM BERJ OG SKOG OG BLÅNE
FRÅ LANDET ØST FOR SOL OG VEST FOR MÅNE
DER DRØMMEN BOR OG SOLA ALDRI GÅR NED?

HELE LIVET SANG’N PÅ DEN TONA
FOR ALLE FOLK SOM VILLE HØRE PÅ.
NÅ TIE SANGER’N. DET ER STILT I SKOGA
MEN SANGA HASS ER TEL Å SEILE PÅ
TEL LANDET BAKOM BERJ OG SKOG OG BLÅNE
LANDET ØST FOR SOL OG VEST FOR MÅNE
DER DRØMMEN BOR OG SOLA ALDRI GÅR NED.

Tekst av Ove Røsbak