Sakte
Sakte mot en evighet
Mot det je trur men itte vet
Så mange dører står på gløtt
Slik dem har stått fra jeg vart født

To klare stemmer roper
Kom
En ganske sterkt
En annen virker nesten
Så mang en venn vil vise vei
Ofte trang
Sjelden brei
Sakte sakte blir alt født

Sakte med et liv som blir
Stille skapt mens tida glir
Imot lyset
Imot alt
Slik får vi smake søtt og salt

Tekst av Guren Hagen