Sjølportrett
Maler verda der han vandrer
Itte med en malerpensel
Men med toner fylt av styrke
Spellemannen kan sitt yrke
Mjuke ord og vare toner
Gir han jord og tradisjoner
På en nyansert palett
Tel sitt eige sjølportetrett

Dansen går og han kan spele
Vare strøk på nystemt fele
Hør i denne menuetten
Der han lev så yr og spretten
Speler toner sterke milde
Spretne vakre skjøre ville
Fyrig dans med hopp og sprett
Speiles i hans sjølportrett

Paletten bor i spellmannssjela
Strømmer ut igjennom fela
Dystert blått tel siste ferda
Dus pastell tel barneverda
Hver sang han speler blir et lag
På et bilde som en dag
Syner oss det han har sett
I et vakkert sjølprtrett

Tekst av Øystein Hakestad