Betlehem
Og det fantes en mann som'n kjente som far.
Som tok alt det ansvaret fedre skar.
Som voktet og verne'n og kalt'n for sin,
mens folk rundt'n tenkte at godhet gjør blind.

Og han hadde ei mor som vart mødrenes mor.
Ho vart utpekt blandt tusener for å tråkk' opp et spor
som vart veien tel livet for den som har mot
tel å knele for han som vi trur gjorde bot.

Om du trur eller tviler
jula den kjem,
med historia om gutten,
om Betlehem.

Og mange er vi som stille i kveld
ber bønna om fred for rikmann og trell.
At lenker må sprenges, og vi får sjå
at frihet kan oppnås for fler enn de få.

Om du trur eller tviler
jula den kjem,
med historia om gutten
om Betlehem.

Tekst av Guren Hagen