Er du der
Je spør meg så ofte: er du der?
Er du en stann å finna?
Vente du på øss når dagen kjæm?
Står du å åpne grinda?

Om natta i drømme ser je deg.
Da er du ei eik på ei slette.
Vinden går sakte i krona di.
Småfugla lande og lette.

I grålyset kjinne je handa di.
Hu stryk meg så mjukt tel je vakne.
Je blinde att aua og skjelne deg.
Men så byne drømmen å rakne.

Je spør meg så ofte: Er du der?
Men ingen i verda kan svara.
Står du ved grinda å vente meg
den dagen je slutte å vara

Tekst av Ove Røsbak