Sanger mot det blå
Slik som jorda snurrer rundt og rundt i ring
fins det mang en rotløs sang her om ingenting.
Sikter mot det høye, stadig nye mål,
nører nok en nying i et utbrendt bål.

Nye sanger surrer ut i rødt og blått.
En evig kamp for det å gi, det å bli forstått.
Ta seg ut på reser, fram i alt slags vær.
Ord og toner slynges imot horisontens skjær.

La-la-la-la-la-la, sanger mot det blå
La-la-la-la-la-la, ord å tygge på
Sanger mot det blå.

Så finns det kanskje der et rom som sangen passer inn.
Der tona finn en sjel å smi, orda finn et sinn
som nærmer seg mot dette som du ville si:
at åpner du opp ytterdøra blir du evig mi

La-la-la-la-la-la, sanger mot det blå......

Tekst av Guren Hagen