Så var det deg da
Så var det deg da som vart blandt de få
som lande på flekken der himmelen er blå
og rikdommen ligg under vatn og sand
og venter der kølsvart på at du ska ta'n
og gjøra'n om tel velstand og fest
uten tanke for at sola må gå ned i vest.

Så var det deg da som vart blandt de få
som i herlighet svever og aldri treng sjå
en bror ell' ei søster som sakte må dø
mot ei jord som er utpint og aldri fø'.
For rikdommen finns en helt annen stann,
fortjent eller itte-
Brukes det ska'n.

Egoismen har seire.
Feid tel side all tvil
Med vissheten om Det Evige Liv

Så var det deg da som vart blandt de få
som kan velge deg målet og saktens det nå.
Og vil du det itte så legg du det dødt
og følger en ny drøm som nettopp vart født
for rikdommen finns under vatn og sand
og venter der kølsvart på at du ska ta'n

Egoismen har seire,
feid tel side all tvil.
Med vissheten om Det Evige Liv.

Tekst av Guren Hagen