Tel det siste
Drømmen va'te større enn det enkle, trivielle
om ro og fred
et hus
at døm helst sku' bli noen flere
at døgnet hadde timer nok tel varme
gode stunder
at kontoen rommet plass tel noen
ekstra drømmer

Statskøttet vart markert med fest
og gode venner
og den som skulle vente hadde alt fått to
små tenner
sammarskvelden varmet, vind
duvet lett mot sivet
ingen elsker slik som døm som
svarer ja tel livet

Ingen kan klandres
lite døm visste
om at døm aldri skulle elske helt tel det
siste

Sakte uten store bølger drev døm
frå hinannen
han for i vei med sønnavind
hun fant ømhet hos en annen
så kan vi alle spør' oss
vi har som oftest no' å seia
målet var å væra to
å gå den samma leia

Tekst av Guren Hagen