Djupe vatten
<<Vuggevise>> av Jens Gundersen

Je så deg kåmmå i en drøm
over vide vidder
som en strøm fløt du inn i mine vener
krøp du inn langs mine sener
dro meg ut på djupe vatten

Du lot meg sanse å få sjå det
drømmelandet få kan nå
der som ingen restriksjoner ell' skjøre
formasjoner styrer veien vekk frå vatten
djupe vatten

En gang tel je ber deg gi oss kart
og kompass
slik at vi kan få bli i dine sanser
kvile ut i dine sanser
kvile ut i dine transer
bli med ut på djupe vatten
djupe vatten

Tekst av Guren Hagen