Kom og vekk meg
Kom og vekk meg når lyset slit' seg
i gjennom mørke og frost
når rimet ligg' og glitrer og gruver seg
tel solstråler og blåst
når det nye døgnet vakner og titter
rundt seg nysgjerrig og grønn
da vet je at vi skal få sjangsen å vandre
sammen her i stakket stønd

Kom når sole som sterkest varmer
sjøl om tælan er djup
når du ler og balanserer fryktløst
på kanten ta et stup
når alt er helt på høyden
når ingenting er mye ell' før tungt
da bør vi væta at slik som om kvelden skar
vi finna øss i stønd å ta det lugnt

Kom og hold meg rundt livet når dønet
går mot kveldsro og grav
når tussmørket legg' seg rundt foten
og det er godt å kvile mot en stav
og summen ta alt det vi gjorde det blir
det vi legg' att når vi går
vi skar kvile den lengste kvila
og drømme om det som andre får

Tekst av Guren Hagen