Grålysningen
To timer att tel grålysningen
je har fortsatt itte søve
kanskje kan je bruke tida godt
å benytte høve
tel å sjå de vare tima rett før verden vakner
å få gå alene
slik som je alt for ofte sakner

To timer att tel grålysningen
kledd meg
je er oppe, ute
hutrer litt, je skvett' og snur meg brått
ei ugle tute
midt i disse vare tima rett før verden vakner
får je gå alene
slik som je alt for ofte sakner

Mot grålysningen
er det godt

To timer att tel grålysningem
tida synes å stå stille
kanskje er det slik det engong var
det vi engong ville
unn deg sjøl de vare tima rett før
verden vakner
gå en tur som meg i ensamhet
slik vi alt for ofte sakner

Tekst av Guren Hagen