Vind i løvet
Je har vandre langt i dag
Inn på vidda gold og snau
Fann ei bjørkrøst
Det led mot kveld
Kvile måtte tel

Som et gufs frå tusen år
Er det drømmer og sagn som rår
Je legg meg ned
Lett meg stille føre
Vogges med sus
Frå vind i løvet

Det er som en melodi
Ifrå riktig gammal tid
Syng om ting ingen lenger vet
Natta blir som in evighet

Som et gufs...

Med et bål det kjennes trygt
Je lett meg lede uten frykt
Ut på stier trødd tå døm
Som for lengst er glømt

Tekst av Guren Hagen