Siste kvelden
Det var en kveld så varm og mørk
Og vinduet sto øpe
Frå haven strømme' luft tå bjørk
Og regnvåt hegg med bær på

Det var den aller siste kvelden
Den aller, aller siste
Je håper og je trur -
At ingen tå øss visste...

Og vinen var rød og tung og god
Med smak tå solsvidd landskap
Ja, flaska står der, slik ho sto
Je spard'a som et minne

Det var den aller siste kvelden
Den aller, aller siste
Je håper og je trur -
At ingen tå øss visste...

Du sømne' med di hand i mi
Je kyss' deg - og tenkte:
Slik vil jeg sjå deg all mi tid
Slik skar det alltid væra

Den aller siste kvelden
Den aller, aller siste
Je håper og je trur -
At ingen tå øss visste...

Tekst av Gunhild Kværnes